firmast

Miks eTeenused?

eTeenused on loodud praktilistest vajadustest, millega puutuvad rohkem või vähem kokku kõik väikese ja keskmise suurusega ettevõtete juhid. Erinevate põhitegevust toetavate abi- ja kõrvaltegevustega tegelemine võtab palju aega ja ressurssi. Lisaks mõjutavad nende kvaliteet ja sobivus organisatsiooni põhitegevusega tihti oluliselt kogu ettevõtte tulemusi. Tihti segavad need ka edukal põhitegevusel välja paista.
 
eTeenused püüab oma tegevusega aidata korraldada ettevõtete igapäevaseid ning rutiinseid tegevusi ehk tugiteenuseid. Meie pakutavaid teenuseid iseloomustavad uuenduslikkus, professionaalsus ja lihtsus. Läheneme igale probleemile ja kliendile eraldi ning püüame välja selgitada, milline on vajalikud ja sobilikud teenused. Pakume välja kompleksseid ning üksteist toetavaid teenuseid, mis tagaksid kliendile reaalselt toimiva ja kasu toova lahenduse.
 
Tugiteenuste alla kuuluvad väike- ja keskmise ettevõtte puhul raamatupidamine, juriidilised teenused, personaliteenused, äriplaanide loomine ning analüüs, infotehnoloogia, disain, turundus ja nõupidamisteruumi kasutus. See nimekiri pole kindlasti lõplik ja peab paika vaid nende ettevõtete puhul, kelle ärimudeli unikaalsus peitub põhi- mitte aga eelpool loetletud kõrvaltegevustes.
 
Oma koostööpartneritena ja klientidena näeme kõiki ettevõtteid, korteriühistuid ja üksikisikust ettevõtjaid, kes sobivad keskenduda oma põhitegevusele ning korraldada oma äritegevust ja raamatupidamist neile sobival viisil koos meiega. Koos partneritega pakume kõiki ülalnimetatud tugiteenuseid. See on meie tugevus, millega saame Teie äritegevust toetada.
 
eTeenused on nii teenuste pakkumisel kui ka hinnapoliitikas väga paindlik. Lisaks üksikutele teenustele oleme koostanud pakette, mis sobivad teatud suuruses, valdkonnas või arenguetapis organisatsioonidele. Samas on iga ettevõtte vajadused erinevad mis lisaks on ajas ka muutuvad. Kui pakettide seas ei leidu sobiliku siis on võimalik vajalik teenuste komplekt eraldi koostada. Küsi hinnapakkumist või konsultatsiooni.
 
Oleme püüdnud olla piisavalt kliendikesksed, et tagada pikaajaline ja usalduslik partnerlus. Meie sooviks on olla Teile parim partner ettevõtluses, kes loodab innovaatiliste teenustega maailma muuta.

 

firmast

Miks eTeenused?

eTeenused on loodud praktilistest vajadustest, millega puutuvad rohkem või vähem kokku kõik väikese ja keskmise suurusega ettevõtete juhid. Erinevate põhitegevust toetavate abi- ja kõrvaltegevustega tegelemine võtab palju aega ja ressurssi. Lisaks mõjutavad nende kvaliteet ja sobivus organisatsiooni põhitegevusega tihti oluliselt kogu ettevõtte tulemusi. Tihti segavad need ka edukal põhitegevusel välja paista.
 
eTeenused püüab oma tegevusega aidata korraldada ettevõtete igapäevaseid ning rutiinseid tegevusi ehk tugiteenuseid. Meie pakutavaid teenuseid iseloomustavad uuenduslikkus, professionaalsus ja lihtsus. Läheneme igale probleemile ja kliendile eraldi ning püüame välja selgitada, milline on vajalikud ja sobilikud teenused. Pakume välja kompleksseid ning üksteist toetavaid teenuseid, mis tagaksid kliendile reaalselt toimiva ja kasu toova lahenduse.
 
Tugiteenuste alla kuuluvad väike- ja keskmise ettevõtte puhul raamatupidamine, juriidilised teenused, personaliteenused, äriplaanide loomine ning analüüs, infotehnoloogia, disain, turundus ja nõupidamisteruumi kasutus. See nimekiri pole kindlasti lõplik ja peab paika vaid nende ettevõtete puhul, kelle ärimudeli unikaalsus peitub põhi- mitte aga eelpool loetletud kõrvaltegevustes.
 
Oma koostööpartneritena ja klientidena näeme kõiki ettevõtteid, korteriühistuid ja üksikisikust ettevõtjaid, kes sobivad keskenduda oma põhitegevusele ning korraldada oma äritegevust ja raamatupidamist neile sobival viisil koos meiega. Koos partneritega pakume kõiki ülalnimetatud tugiteenuseid. See on meie tugevus, millega saame Teie äritegevust toetada.
 
eTeenused on nii teenuste pakkumisel kui ka hinnapoliitikas väga paindlik. Lisaks üksikutele teenustele oleme koostanud pakette, mis sobivad teatud suuruses, valdkonnas või arenguetapis organisatsioonidele. Samas on iga ettevõtte vajadused erinevad mis lisaks on ajas ka muutuvad. Kui pakettide seas ei leidu sobiliku siis on võimalik vajalik teenuste komplekt eraldi koostada. Küsi hinnapakkumist või konsultatsiooni.
 
Oleme püüdnud olla piisavalt kliendikesksed, et tagada pikaajaline ja usalduslik partnerlus. Meie sooviks on olla Teile parim partner ettevõtluses, kes loodab innovaatiliste teenustega maailma muuta.