SOOVIME OLLA TEIE ETTEVÕTTE PIKAAJALINE PARTNER

Selliste oluliste teenuste sisseostmine nagu äri- ja tugiteenused nõuab usaldust.

Siit saate rohkem teada meist ja sellest, mis meile korda läheb.

Ja muiduga ka seda, kuidas meiega ühendust võtta.

Ettevõte

eServices Group on loodud praktilistest vajadustest, millega puutuvad kokku kõik nii alustavate kui ka väikese ja keskmise suurusega ettevõtete juhid. Erinevate põhitegevust toetavate abi- ja kõrvaltegevustega tegelemine võtab palju aega ja ressurssi. Peab juurde õppima erinevate valdkonde, nagu juriidika, raamatupidamine, kujundus, jne tarkusi, mis segab põhitegevusele keskendumist. Lisaks mõjutavad nende kvaliteet ja sobivus organisatsiooni põhitegevusega tihti oluliselt kogu ettevõtte tulemusi. Ja vahel segab nn "back-office" ka edukal põhitegevusel välja paista.
 
eServices Group püüab oma tegevusega aidata korraldada ettevõtete igapäevaseid ning rutiinseid tegevusi ehk tugiteenuseid. Meie pakutavat valikut iseloomustavad uuenduslikkus, professionaalsus, kiirus ja lihtsus. Läheneme igale probleemile ja kliendile eraldi ning püüame välja selgitada, mida vajab just Sinu ettevõte. Klient saab meilt abi nii ühes valdkonnas kui ka kompleksseid ning üksteist toetavaid teenuseid, mis tagaksid kliendile reaalselt toimiva ja kasu toova lahenduse.
 
Äri- ja tugiteenuste alla kuuluvad juriidilise- ja postiaadressi teenus, raamatupidamine, juriidilised teenused ja konsultatsioonid kogu ettevõtte elukaare ajal, personaliteenused, äriplaanide loomine ning analüüs, infotehnoloogia, disain, turundus ja müügitugi. See nimekiri pole kindlasti lõplik.
 
Oma koostööpartneritena ja klientidena näeme kõiki ettevõtteid, korteriühistuid ja üksikisikust ettevõtjaid, kes sobivad keskenduda oma põhitegevusele ning korraldada oma äritegevust lihtsalt ning soodsalt. See on meie tugevus, millega saame Teie äritegevust toetada.
 
eServices Group on nii teenuste pakkumisel kui ka hinnapoliitikas väga paindlik. Lisaks üksikutele teenustele oleme koostanud pakette, mis sobivad teatud suuruses, valdkonnas või arenguetapis organisatsioonidele. Samas on iga ettevõtte vajadused erinevad mis lisaks on ajas ka muutuvad. Kui pakettide seas ei leidu sobiliku, siis on võimalik vajalik teenuste komplekt eraldi koostadaOleme kliendikesksed, et tagada pikaajaline ja usalduslik partnerlus.

Meie sooviks on toetada Teie ettevõtte arengut ja olla Teile parim partner äri- ja tugiteenuste osutamisel.

 
 
Teie, eServices Group